11.09 יום רביעי

השתלמות לשיטות מתקדמות לטיפול בפיגמנטציה SKIN. כל ההדכות מתחילות ב 10:00 ועד 13:00

11.09 יום רביעי

השתלמות לשיטות מתקדמות לטיפול בפיגמנטציה SKIN. כל ההדכות מתחילות ב 10:00 ועד 13:00